Wie gebruikt maakt van de informatie op deze internetsite gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen. Kindenziek.nl behoudt zich het recht voor deze bepalingen op elk gewenst moment aan te passen.

Inhoud

Kindenziek.nl is verantwoordelijk voor de inhoud van deze site. Aan de gegevens op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Kindenziek.nl streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden. Niettemin kan Kindenziek.nl niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Kindenziek.nl aanvaardt daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook voor schade die enig verband houdt met de informatie van deze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen.

Links naar websites

Deze website kan, bij wijze van service, links of verwijzingen bevatten naar andere sites. Kindenziek.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze site en is evenmin aansprakelijk voor schade of letsel die verband houdt met de inhoud daarvan.

Auteursrechten

Het is niet toegestaan om informatie, foto's, afbeeldingen of illustraties van de internetsite te kopiëren (www.kindenziek.nl) of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van Kindenziek.nl.

 

Stichting Kind en Ziekenhuis© 2015  | Disclaimer  |  Contact  |  Promotie  |  Patiënteninformatie toevoegen  |  Inloggen